x
звіт 2022

Соціальні питання Одним з головних елементів на підприємстві є система внутрішніх аудитів, головна мета якої спрямована на підвищення ефективності управління та контроль щодо забеспечення надійності функціонування елементам стандарту. Відповідність вимогам стандарту SA 8000:2014 щорічно у рамках проведення цільових обстежень стану охорони праці та внутрішніх аудитів у кожному структурному підрозділі підприємства згідно із затвердженим графіком із залученням членів соціальної ефективності. По підсумкам ресертифікаційного аудиту , який був проведений з 15 по 17 грудня 2021 року , фабрика була сертифікована по стандарту SA 8000:2014 і отримала сертифікат у відповідності до вимог стандарту № UA 19/819942512 строком дії з 28.03.2022 до 27.03.2025 р. Дитяча праця Дитячої праці не виявлено. До 16 років працівників не виявлено. При працевлаштуванні працівника на підприємство перевіряються документи, що підтверджують вік працівника. Таких молодих людей з питань працевлаштування не зверталися. В рамках діючої оцінки ризику ПАТ «МТФ «Мрія» для запобігання ризику використання дитячої праці організаціями, які виконують роботи за договором підряду, передбачає застосування таких дій: -запит документів, що підтверджують вік, при проведенні інструктажу для представників таких організацій; Діє пам'ятка щодо дій при виявленні дитини на території підприємства та пам'ятка про роботу молоді. Примусова праця не використовувалася. Є перелік документів обов'язкових для пред'явлення під час працевлаштування. Оригінали документів при прийомі не вилучаються і не зберігаються у відділі персоналу з метою примусу працівника працювати на підприємстві. Виконуються всі законодавчі вимоги щодо прийому, звільнення працівників. При прийомі на роботу всі працівники проходять інструктаж з охорони праці та техніки безпеки. Ознайомлюються з усіма внутрішніми положеннями на підприємстві, соціальними пільгами, правами та обов'язками працівника. Вчасно подається декларація про прийом на роботу до органів ДФС. При звільненні працівника розрахунок провадиться того ж дня. Працівники ознайомлюються та підписують усі необхідні документи, розрахунковий лист. Не використовувалося і не допускалося використання фізичного примусу, насильства та загроз, тілесних та психологічних тисків, словесних загроз та сексуальних домагань. Працівники не примушувалися до виконання роботи під тиском чи погрозами. Працюючи у вихідні дні працівники добровільно дають письмову згоду. На підприємстві немає обмежень на свободу пересування персоналу, включаючи похід до їдальні під час перерв, доступу до води, необхідної медичної допомоги. А також працівники можуть виходити за територію підприємства за спеціальними листами відлучення. Діє інструкція «Контрольно-пропускного режиму для підприємства. За 2022 рік були відсутні скарги вищому керівництву , начальнику ВП або представнику працівників підприємства із соціальної відповідальності за невідповідність стандарту, фактичних або передбачуваних випадків примусової праці. Охорона здоров'я та безпека. Щороку на підприємстві розробляються Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій. На 2022 р. фінансування заходів було заплановано на 272 600 грн., а фактично виконано на 512 655 грн., що на 88% перевищує заплановані витрати. На 2023 рік розроблено Комплексні заходи на загальну суму 266 800 грн. Виділялися кошти на утримання фельдшерського пункту на придбання медикаментів для надання першої медичної допомоги, проведення медичних оглядів працівників, загальна сума – 23 914 грн. Аптечки з медикаментами регулярно перевіряються на наявність необхідних засобів та проводиться контроль термінів придатності препаратів. Оплачувалася компенсація за медогляд, який проходили працівники під час оформлення на роботу, сума становить 6 640 грн. При працевлаштуванні відповідно законодавчим вимогам України, проводиться обов’язковий медичний огляд, вступний інструктаж з ОП, ТБ, ПБ та первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці, а також під підпис ознайомлюють працівника з умовами праці, пільгами, компенсаціями. Для виконання певних видів робіт та експлуатації обладнання, отримані відповідні дозволи. Автоматизовані системи пожежної безпеки в наявності та проходять регулярні перевірки та обслуговування. Всі засоби пожежогасіння підтримуються в робочому стані, регулярно перевіряються, мають відповідне маркування та доступні у разі застосування. Плани евакуації з чітким маркуванням точки просторової орієнтації «Ви тут» в наявності на кожному поверсі будівель підприємства. Усі шляхи евакуації позначені відповідними знаками та обладнані засобами аварійного освітлення. З початку воєнного стану в Україні, на підприємстві була розроблена «Інструкція щодо дій персоналу ПАТ «МТФ «Мрія» при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій», « Порядок дій охорони під час сигналу «Повітряна тривога», пам’ятки. Інструкції розміщені на загальнодоступних стендах, доведені до всього персоналу підприємства. За 2022 рік у сфері «Охорона здоров’я та безпека» було проведено такі заходи: • В березні інженером ОП було проведено навчання з працівниками підприємства на тему: «Дії персоналу при надзвичайній ситуації у воєнний стан» (Протокол 1/SA від 04.03.2022 року); • 08 квітня 2022 року та 07 жовтня 2022 року перевірка пожежних гідрантів; • Тренування з ПБ з евакуацією персоналу (14.04.2022 року, 28.10.2022 року). За результатами проведення тренування з пожежної безпеки з евакуацією працівників швейного цеху говорить про те, що персонал вклався в нормативи, що сигналізація, оповіщення спрацювало штатно, згідно з інструкцією; • 05 травня 2022 року було проведено спеціально об’єктове навчання з питань цивільного захисту разом із Мукачівським РУ Головного управління ДСНС України в Закарпатській області; • 19 травня 2022 року фахівці ДСНС провели навчання для працівників ПАТ «МТФ «Мрія» по дотриманню правил пожежної безпеки на робочому місці, діям у разі виникнення хімічної та радіаційної небезпеки, а також правилам діям у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. • 01 липня 2022 року представниками ГУ ДСНС України України в Закарпатській області Мукачівське районне управління було надано інформацію працівникам фабрики, щодо дій у випадку оголошення сигналу • 07 жовтня 2022 року член ДПД пройшли навчання по пожежогасінню: Акт про проведення навчання від 07.10.2022 року. • 13 жовтня 2022 року проведено перезарядку, ремонт та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння. • 13 жовтня 2022 року оцінка стану готовності захисних споруд цивільного захисту (Акти від 13.10.22) • з 24.10.22 – 28.10.22 року вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій горища вогнезахисним розчином. • 28 жовтня 2022 року згідно Наказу МОЗ України «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», 6 працівників пройшли періодичний медичний огляд. Згідно з графіком, проведено навчання та перевірка знань наступних професій: слюсар – електрик, машиніст компресорної станції, слюсар – ремонтник, закрійники – розкрійники, ліфтер, спеціалістам. Проведено навчання з курсу «Охорона праці» посадових осіб (Рощина Т.І., Мудрицький В.І., Франц Н.М., Тимофеєва О.Ю.), функціональне навчання у сфері цивільного захисту (Кирик І.В., Рощина Т.І., Мудрицький В.І., Соляник О.В., Тегзе В.І.). Пройшов навчання та здав іспити з нормативно-правових актів а саме: " Правил будови та безпеки експлуатації ліфтів". Протокол №19-І, посвідчення (головний енергетик Мудрицький В.І.). Фельдшер Кирик І.В. пройшов навчання по наданню першої домедичної допомоги : Сертифікат №21058 від 26.09.2022 року. Усі періодичні інструктажі для працівників з ТБ та ПБ проводились у встановлений термін їх проведення. Проводиться щоквартально санітарно-мікробіологічні дослідження якості води: Вода відповідає нормам (Результати останього санітарно-мікробіологічного дослідження від 28.12.2022 року) Трирівневий контроль стану охорони праці у виробничих приміщеннях та території підприємства проводиться представниками Комітету ОП щокварталу, з подальшим оформленням Акту. Було проведено 3 засідання Комітету ОП: - 1 позачергове, у зв’язку із воєнним станом в Україні ( було постановлено провести позапланові інструктажі для всіх працівників підприємства, провести навчання дій персоналу під час надзвичайної ситуації, розробити інструкції щодо дій персоналу та охорони під час надзвичайної ситуації на час воєнного стану). Протокол № 1 від 28.02.2022 року. - 2 засідання, вирішення питання про необхідність включення в склад Комітету ОП нового члена. Протокол 1/1 від 05.05.2022 року. - 3 засідання - оцінка ризиків щодо безпеки на робочих місцях . У ході цього засідання було ухвалено рішення доповнити існуючі карти з оцінки ризиків, а саме травмування працівників внаслідок бойових дій, що відноситься до факторів нещасних випадків та травмувань. Протокол 2 від 24.06.2022 року Перевірка стану охорони праці на території та у виробничих приміщеннях, на робочих місцях. Акти від 01.03. 2022 року, 22 06.2022 року, 19.09.2022 року,20.12.2022 року. За результатами Акту перевірки від 01.03.2022 року було ухвалено рішення про посилений контроль за належним станом укриття в приміщенні складу готової продукції, а саме забезпечення питної води , акумуляторних ліхтарів, ведення журналу реєстрації відвідувачів, забезпечення сидячих місць, перевірка медичних препаратів в аптечках. Для усунення невідповідностей та небезпек було заплановано заходи, які виконуються відповідно до встановлених термінів. Свобода Асоціацій та право Колективних переговорів. Згідно умов міжнародного стандарту соціальної відповідальності SA 8000 в колективному договорі ПАТ"Мукачівська трикотажна фабрика"Мрія",включені питання економічного і соціального розвитку колективу. Для забезпечення соціальної стабільності трудового колективу і соціальної захищеності працівників та членів їх родин,виходячи з фінансових можливостей підприємства,адміністрацією та профспілковим комітетом вирішуються соціальні питання, Згідно розділу VI "Соціальні пільги,гарантії та компенсації"колективного договору,вирішуються соціальні питання(період з січня по грудень 2022 р.): - виділяються кошти на утримання фельдшерського пункту на придбання медикаментів для надання першої медичної допомоги,утримання фельдшера,згідно штатного кошторису,проведення медичних оглядів працівників загальна сума-142 656,96 грн. - проводилась доплата за проїзд на роботу працівникам на суму 256 648,13 грн. - оплачувалась компенсація за медогляд,який проходили працівники при оформленні на роботу,сума становить 6640,00 грн.(20 чол.) - виплачено матеріальної допомоги на суму 96 420,00 (30 чол.),в т.ч. 42000,00 грн,( 14 чол.),наданої за зверненням профкому працівникам підприємства,близькі родичі яких мобілізовані до лав ЗСУ та ТРО,безпосередньо приймають участь у військових діях. Щомісячно фельдшерським пунктом проводився аналіз стану тимчасової непрацездатності на підприємстві і причин захворюваності. Забезпечено належне утримання, прибирання соціально-побутових приміщень та збереження особистих речей (одягу, взуття) у роздягальнях. Збільшені витрати на закупівлю антисептичних,захисних,миючих засобів,згідно карантинних вимог у зв’язку з поширенням коронавірусу Враховуючи вимоги норм ”Охорони праці” та положень Колективного договору,всі працівники підприємства забезпечені частковим безоплатним гарячим харчуванням , сума витрат 80 378,00 грн. Згідно порядку розгляду скарг,зауважень та пропозицій,щомісячно,в присутності комісії(начальник ВП,голова профкому,інженер ОП),відкриваються скриньки для пропозицій та зауважень. Вміст скриньок узагальнюються та у вигляді зведення надаються для розгляду Генеральному директору. Результати розгляду та виконання по скаргам,зауваженням та пропозиціям вивішуються на дошках об"яв підприємства,а також надаються представникам робочих колективів. За період з січня по грудень 2022 р.в скриньках не виявлено зауважень та пропозицій. Одним з важливих напрямків роботи профкому є соціальні питання. Згідно міжгалузевої угоди між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Фондом державного майна України, спільним представницьким органом всеукраїнських репрезентативних профспілок машинобудівного і оборонно-промислового комплексів України в особі профспілок: працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування, працівників енергетики та електротехнічної промисловості,працівників космічної та загального машинобудування,працівників лісових галузей, машинобудівників та приладобудівників,працівників машинобудування та металообробки,працівників радіоелектроніки та машинобудування,працівників суднобудування,працівників текстильної та легкої промисловості (далі-Міжгалузева угода). підприємство перераховувало 0,5 % фонду оплати праці профспілковому комітету на культурно-масову, фізкультурно-оздоровчу роботу, роботу та навчання профспілкових кадрів. Загальна сума перерахованих коштів за січень-грудень 2022р.складає 23 658,51 грн. Згідно протоколу № 2 від 28.02.2022р.профком вирішив: - на час дії військового стану , введеного 24.02.2022р. Указом Президента України, затвердженого Верховною Радою України ,з метою поліпшення фінансового стану працівників,починаючи з лютого 2022р. не утримувати 1% профспілкових внесків з членів профспілки підприємства; - голові профкому надати в бухгалтерію підприємства витяг з протоколу про припинення утримання 1% профвнесків з членів профспілки на час дії військового стану починаючи з лютого 2022р.; - тимчасово,на час дії військового стану,не проводити: привітання до святкових дат,надання матеріальної допомоги від профкому ,організацію культ-масових заходів; - залишок коштів профспілки в сумі 17 164,46 грн. залишити для закупівлі продуктових наборів до Великодних свят; - всім членам профкому якнайбільше спілкуватися з працівниками для моніторингу соціально-побутових потреб,психологічного настрою людей,першочергових дій у надзвичайних ситуаціях,підтримувати морально та фізично колег по роботі,членів сімей,сусідів,знайомих. На протязі січня-грудня 2022 р. було проведено такі культурно-масові заходи: • квітень - привітання всіх працівників підприємства з Пасхальними святами на суму 20800,00 грн ( всім працівникам фабрики вручено продуктові набори ) Згідно рішення профкому , за рахунок профспілкових коштів, проводилось вітання працівників з ювілейною датою. За січень-грудень 2022 р. було поздоровлено 15 працівників на суму 1 965,17 грн., вручається грамота та коробка цукерок. Згідно рішення профкому, за рахунок профспілкових коштів, надана матеріальна допомога на поховання членів сім"ї на суму 6800,00 грн. 2 працівникам (до військового стану). Профспілковий комітет працює з адміністрацією на принципах співробітництва, поваги, дотримання законодавства та положень колективного договору. Адміністрація йде на зустріч проханню профкому і підтримує його пропозиції щодо організації дозвілля працівників і проведенню різних культурно-масових заходів. Дискримінація Політика підприємства стосовно працівників підприємства або інших громадян не допускає порушення прав людини та будь - яких застосувань дискримінації . Створено рівні умови праці всім працівників , можливість підвищення кваліфікації, пошук проф.освіти , перекваліфікація , отримання практичного досвіду роботи, застосування рівних умов. Створено можливість анонімного інформування керівництва (скринька пропозицій). Відповіді на пропозиції та зауваження даються в обов'язковому порядку. Діє Політика рівних можливостей, у якій визначено заходи щодо її здійснення. Дисциплінарні заходи Підприємство працює та гарантує відповідно до трудового законодавства України та інших правових і нормативних актів. При працевлаштуванні всі працівники ознайомлюються з Колективним договором, правилами трудового розпорядку, у якому регламентовані умови з дисциплінарними заходами. На підприємстві діє «Положення про оплату праці та преміювання працівників», де чітко визначено перелік, за що може зменшуватися розмір заохочувальних виплат та перелік факторів за наявності яких може підвищуватися розмір заохочувальних виплат. Розроблено Політику рівних можливостей, в якій визначено заходи щодо її здійснення. За 2022 рік дисциплінарних стягнень не було. Робочий час Підприємство дотримується всіх існуючих норм щодо робочого часу, вихідних та святкових днів, основних та додаткових відпусток. Підприємство працює в однозмінному режимі, 40 годинний робочий тиждень. Залучення працівників у вихідні та святкові дні проводиться добровільно згідно з наказами за погодженням із профспілковим комітетом з оплатою відповідно до законодавства. Ведеться контроль за врахуванням кількості відпрацьованих годин у святкові та вихідні дні. Діє Положення про ведення табелів робочого часу, де конкретизовано порядок заповнення та здавання табелів у відділ персоналу з щотижневим підтвердженням робочого часу засвідченим підписом працівника. Працівниками щоденно ведеться облік робочого часу. Працівники на погодинній оплаті фіксують час приходу та уходу в журналах реєстрації, а працівникі на відрядній оплаті праці в листках виробітку. .Відповідна документація зберігаеться у відділі персоналу рік. Функціонує подвійна система контролю за реєстрацією робочого часу: -з боку працівника: підтвердження його присутності на роботі в табелі обліку робочого часу наприкінці кожного тижня; - з боку підприємства: вибіркова перевірка відповідності даних табелів та листів обліку виробітку. Заробітна плата Заробітна плата на підприємстві регулюється КЗпП України, нормативними та правовими актами, розробленими внутрішніми положеннями та наказами. Діють відрядно-преміальна система, погодинна-преміальна система на підставі положень, штатного розкладу, які регулярно переглядаються та затверджуються наглядовою радою. Додаткова оплата проводиться згідно з колдоговором, положеннями, наказами та службовими. Кожен працівник щомісяця отримує розрахунковий листок із зазначенням усіх нарахувань та утримань. Робота за вихідні та святкові дні оплачується у подвійному розмірі відповідно до чинного законодавства. Нараховується індексація заробітної плати згідно із законодавством. Проводиться аналіз середньої зарплати за категоріями працівників. Усі працівники мають можливість ознайомитись із системою оплати праці на підприємстві та її змін у відділі персоналу, профспілковому комітеті, на загальнодоступних стендах. На початку 2022 року було переглянуто систему оплати з метою збільшення зарплати та стимулювання результатів працівників: 1. Положення про оплату праці працівникам на відрядній оплаті праці від 01.01.2022 року: Підвищено: а) доплату до трьох місяців для новоприйнятих швачок - за перший місяць – з 1800 грн на 2000 грн. - за другий місяць з 1500 грн на 1800 грн - за третій місяць з 1200 грн на 1500 грн. б) Доплата за кваліфікацію швачок - робота на трьох на машинках за 5 роб. днів з 350 грн на 500 грн. - робота на трьох машинках за 10 роб. днів з 700 грн. на 850 грн. в) Компенсація транспортних витрат - сільська місцевість з 280 грн на 320 грн - місто з 170 грн на 200 грн. 2. Внесені зміни в Положення про преміювання 01.01.2022 року. - встановлено щомісячна премія в розмірі 15 % від доходу реалізації товару для продавця магазину. - в премії для бригадирів включили бригадира відділу логістика, встановили щомісячну премію в розмірі 15 % при умові виконання плану У зв’язку із відсутністю організаційних і технічних умов для діяльності підприємства у повному обсязі через відключення електроенергії, пов’язані із руйнуванням енергетичної інфраструктури, було прийнято рішення оголосити простій працівникам на відрядній оплаті праці з 23 листопада по 25 листопада 2023 року. Працівникам було компенсовано 2/3 від тарифної ставки IV розряду затвердженого з 01 жовтня 2022 року, 82-м працівникам на загальну суму 76 143,36 грн. Була виплачено матеріальна допомога 14 робітникам в розмірі по 3000 грн. кожному , у яких близькі родичі (батько, чоловік, син) в ЗСУ та територіальній обороні, загальна сума 42000 грн. З початку 2022 року надано матеріальну допомогу 31 працівникам у зв'язку із смертю близьких родичів, лікування, господарських потреб на суму 93420 грн. Привітали 19 працівників із нагоди ювілею на суму 6,600 грн. У 2022 р. з 01.01 по 30.09.2022 мінімальна зарплата в Україні становила 6500 грн. , а з 01.10.2022 року мінімальна зарплата 6700 грн. Мінімальний оклад встановлений для прибиральниць. Працівники, які пропрацювали повний робочий місяць, не отримують зарплату меншу за мінімальну. Не дивлячись на прийняття Закону « Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 року № 2136-ІХ, який регулює питання щодо оплати праці , робочого часу , трудових відносин - продовжувати виконувати свої обов’язки перед працівниками згідно стандарту , та не вводити обмеження згідно цього закону . У зв'язку із відсутності статистичних даних Федерації Профсійних спілок України які потрібні для розрахунку індексу прожиткового мінімуму, порівняння заробітної плати працівників ПАТ «МТФ «Мрія» з BNW проводиться за січень 2022 року (9353,5 грн), середня зарплатня всіх працівників за BNW 11800 грн. Розрахунок середньої зарплати надано у додатку «Аналіз ЗП за 2022 рік». Система управління Політики підприємства у 2022 році не переглядалися. Стандарт SA 8000:2014, Політики підприємства доведені до відома всіх працівників, організацій що знаходяться на видимих місцях підрозділів, на сайті фабрики, доступні всьому персоналу, а також усім зацікавленим особам. Діюча SPT періодично проводить оцінку ризиків SA, здійснює регулярний моніторинг щодо застосування вимог SA, бере участь у внутрішніх аудитах. Члени SPT мають повноваження від вищого керівництва до виконання своїх обов'язків. Протягом з січня по грудень 2022 року було проведено 8 засідання SPT, п'ять планові засідання, два позапланове та одне навчання членів SPT команди 1- підведення підсумків за 2021 року та оцінки ризиків SA (15.02.2022 р. Протокол № 1); 2- було проведено спільно з Комітетом ОП, доповнено SPT F 01 3 видами ризиків: • в п.3 « Здоров'я та безпека» - ризиками «Загроза дій під час військового стану» , «Травмування працівників внаслідок бойових дій» • в п. 8 «Оплата праці» - ризик» Несвоєчасна виплата заробітної плати під час воєнного стану». (01.03.2022 р. Протокол №2, SPT F 01 від 01.03.2022 р.) 3– вирішення питання про необхідність включення в склад Групи соціальної ефективності нового члена (11.04.2022 Протокол 2/1 від 11.04.2022 року. 4-доповнено SPT F 01 новим ризиком та наступні дії для мінімалізації: • в п.7 «Робочий час»- ризиком «Переміщення працівників за кордон на період воєнного стану» • було вирішено повторно направити постачальникам Лист-відношення про інформування по соціальному стандарту SA 8000:2014 (Протокол №3 та додаток до протоколу № 3 від 04.07.2022, SPT F 01 від 04.07.2022 ) 5- доповнено SPT F 01 новими ризиками • в п. 8 «Оплата праці» ризик «Конкуренція на ринку праці за рахунок переміщення підприємств з окупованих територій України» • в п. 9 «Система управління» ризик «Надійність контрагентів» (Протокол №4 від 21.09.2022, SPT F 01 від 21.09.2022) 6- вирішено форму SPT F 01 в п.7 «Робочий час» доповнити ризик «Відключення електропостачання на підприємстві» та рекомендаційні дії для його мінімалізації. (Протокол №5 , SPT F 01 від 16.11.2022 року) 7- Протокол № 6 від 23 грудня 2022 року • обговорення результатів проведених планових та позапланових зовнішніх аудитів у 2022 році. • Проведення навчання членам SPT згідно плану на 2022 рік. • Оцінка ефективності та виконання заходів, запропонованих в результаті проведених внутрішніх аудитів. • Узгодження плану моніторингу елементів стандарту на 2023 рік 8- навчання по визначенню ключових понять та напрямків діяльності Групи соціальної відповідальності (Протокол № 7 від 26 грудня 2022 року). Представниками SPT було проведено навчання для новоприйнятих та всіх працівників фабрики в рамках елементів SA (основні критерії SA, політики підприємства, соціальна група SPT, робота Комітету з охорони праці, поняття індексу прожиткового мінімуму). Також було проведено оцінку ефективності навчання та зроблено висновок, що співробітники добре орієнтуються за їхніми трудовими правами та можливості звернення до офіційних структур, у разі їх порушення. Також у рамках роботи Команди заплановано додаткове навчання представниками SPT виробничого персоналу за основними критеріями SA та роз'яснення Політик підприємства згідно графіку на 2022 рік. Кожен працівник фабрики має можливість звернутися офіційними або конфіденційними каналами до керівництва будь-якого рівня для повідомлення про порушення вимог соціального стандарту або подання будь-яких пропозицій, запитів, скарг. За 2022 рік не було отримано повідомлень про невідповідність вимог стандарту SA 8000 від працівників та інших заінтересованих сторін. Також не було звернень ні офіційними, ні конфіденційними каналами до керівництва будь-якого рівня для повідомлення про порушення вимог соціального стандарту або подання будь-яких пропозицій, запитів, скарг. Політики підприємства у 2022 році не переглядалися. Стандарт SA 8000:2014, Політики підприємства доведені до відома всіх працівників, організацій що знаходяться на видимих місцях підрозділів, на сайті фабрики, доступні всьому персоналу, а також усім зацікавленим особам. Діюча SPT періодично проводить оцінку ризиків SA, здійснює регулярний моніторинг щодо застосування вимог SA, бере участь у внутрішніх аудитах. Члени SPT мають повноваження від вищого керівництва до виконання своїх обов'язків. Протягом з січня по грудень 2022 року було проведено 8 засідання SPT, п'ять планові засідання, два позапланове та одне навчання членів SPT команди 1- підведення підсумків за 2021 року та оцінки ризиків SA (15.02.2022 р. Протокол № 1); 2- було проведено спільно з Комітетом ОП, доповнено SPT F 01 3 видами ризиків: • в п.3 « Здоров'я та безпека» - ризиками «Загроза дій під час військового стану» , «Травмування працівників внаслідок бойових дій» • в п. 8 «Оплата праці» - ризик» Несвоєчасна виплата заробітної плати під час воєнного стану». (01.03.2022 р. Протокол №2, SPT F 01 від 01.03.2022 р.) 3– вирішення питання про необхідність включення в склад Групи соціальної ефективності нового члена (11.04.2022 Протокол 2/1 від 11.04.2022 року. 4-доповнено SPT F 01 новим ризиком та наступні дії для мінімалізації: • в п.7 «Робочий час»- ризиком «Переміщення працівників за кордон на період воєнного стану» • було вирішено повторно направити постачальникам Лист-відношення про інформування по соціальному стандарту SA 8000:2014 (Протокол №3 та додаток до протоколу № 3 від 04.07.2022, SPT F 01 від 04.07.2022 ) 5- доповнено SPT F 01 новими ризиками • в п. 8 «Оплата праці» ризик «Конкуренція на ринку праці за рахунок переміщення підприємств з окупованих територій України» • в п. 9 «Система управління» ризик «Надійність контрагентів» (Протокол №4 від 21.09.2022, SPT F 01 від 21.09.2022) 6- вирішено форму SPT F 01 в п.7 «Робочий час» доповнити ризик «Відключення електропостачання на підприємстві» та рекомендаційні дії для його мінімалізації. (Протокол №5 , SPT F 01 від 16.11.2022 року) 7- Протокол № 6 від 23 грудня 2022 року • обговорення результатів проведених планових та позапланових зовнішніх аудитів у 2022 році. • Проведення навчання членам SPT згідно плану на 2022 рік. • Оцінка ефективності та виконання заходів, запропонованих в результаті проведених внутрішніх аудитів. • Узгодження плану моніторингу елементів стандарту на 2023 рік 8- навчання по визначенню ключових понять та напрямків діяльності Групи соціальної відповідальності (Протокол № 7 від 26 грудня 2022 року). Представниками SPT було проведено навчання для новоприйнятих та всіх працівників фабрики в рамках елементів SA (основні критерії SA, політики підприємства, соціальна група SPT, робота Комітету з охорони праці, поняття індексу прожиткового мінімуму). Також було проведено оцінку ефективності навчання та зроблено висновок, що співробітники добре орієнтуються за їхніми трудовими правами та можливості звернення до офіційних структур, у разі їх порушення. Також у рамках роботи Команди заплановано додаткове навчання представниками SPT виробничого персоналу за основними критеріями SA та роз'яснення Політик підприємства згідно графіку на 2022 рік. Кожен працівник фабрики має можливість звернутися офіційними або конфіденційними каналами до керівництва будь-якого рівня для повідомлення про порушення вимог соціального стандарту або подання будь-яких пропозицій, запитів, скарг. За 2022 рік не було отримано повідомлень про невідповідність вимог стандарту SA 8000 від працівників та інших заінтересованих сторін. Також не було звернень ні офіційними, ні конфіденційними каналами до керівництва будь-якого рівня для повідомлення про порушення вимог соціального стандарту або подання будь-яких пропозицій, запитів, скарг. Комунікації та робота із зацікавленими сторонами Одним з головних елементів на підприємстві є система внутрішніх аудитів, головна мета якої спрямована на підвищення ефективності управління та контроль щодо забеспечення надійності функціонування елементам стандарту. Відповідність вимогам стандарту SA 8000:2014 щорічно у рамках проведення цільових обстежень стану охорони праці та внутрішніх аудитів у кожному структурному підрозділі підприємства згідно із затвердженим графіком із залученням членів соціальної ефективності. По підсумкам ресертифікаційного аудиту , який був проведений з 15 по 17 грудня 2021 року , фабрика була сертифікована по стандарту SA 8000:2014 і отримала сертифікат у відповідності до вимог стандарту № UA 19/819942512 строком дії з 28.03.2022 до 27.03.2025 р. Дитячої праці не виявлено. До 16 років працівників не виявлено. При працевлаштуванні працівника на підприємство перевіряються документи, що підтверджують вік працівника. Таких молодих людей з питань працевлаштування не зверталися. В рамках діючої оцінки ризику ПАТ «МТФ «Мрія» для запобігання ризику використання дитячої праці організаціями, які виконують роботи за договором підряду, передбачає застосування таких дій: -запит документів, що підтверджують вік, при проведенні інструктажу для представників таких організацій; Діє пам'ятка щодо дій при виявленні дитини на території підприємства та пам'ятка про роботу молоді. Примусова праця не використовувалася. Є перелік документів обов'язкових для пред'явлення під час працевлаштування. Оригінали документів при прийомі не вилучаються і не зберігаються у відділі персоналу з метою примусу працівника працювати на підприємстві. Виконуються всі законодавчі вимоги щодо прийому, звільнення працівників. При прийомі на роботу всі працівники проходять інструктаж з охорони праці та техніки безпеки. Ознайомлюються з усіма внутрішніми положеннями на підприємстві, соціальними пільгами, правами та обов'язками працівника. Вчасно подається декларація про прийом на роботу до органів ДФС. При звільненні працівника розрахунок провадиться того ж дня. Працівники ознайомлюються та підписують усі необхідні документи, розрахунковий лист. Не використовувалося і не допускалося використання фізичного примусу, насильства та загроз, тілесних та психологічних тисків, словесних загроз та сексуальних домагань. Працівники не примушувалися до виконання роботи під тиском чи погрозами. Працюючи у вихідні дні працівники добровільно дають письмову згоду. На підприємстві немає обмежень на свободу пересування персоналу, включаючи похід до їдальні під час перерв, доступу до води, необхідної медичної допомоги. А також працівники можуть виходити за територію підприємства за спеціальними листами відлучення. Діє інструкція «Контрольно-пропускного режиму для підприємства. За 2022 рік були відсутні скарги вищому керівництву , начальнику ВП або представнику працівників підприємства із соціальної відповідальності за невідповідність стандарту, фактичних або передбачуваних випадків примусової праці. Щороку на підприємстві розробляються Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій. На 2022 р. фінансування заходів було заплановано на 272 600 грн., а фактично виконано на 512 655 грн., що на 88% перевищує заплановані витрати. На 2023 рік розроблено Комплексні заходи на загальну суму 266 800 грн. Виділялися кошти на утримання фельдшерського пункту на придбання медикаментів для надання першої медичної допомоги, проведення медичних оглядів працівників, загальна сума – 23 914 грн. Аптечки з медикаментами регулярно перевіряються на наявність необхідних засобів та проводиться контроль термінів придатності препаратів. Оплачувалася компенсація за медогляд, який проходили працівники під час оформлення на роботу, сума становить 6 640 грн. При працевлаштуванні відповідно законодавчим вимогам України, проводиться обов’язковий медичний огляд, вступний інструктаж з ОП, ТБ, ПБ та первинний інструктаж безпосередньо на робочому місці, а також під підпис ознайомлюють працівника з умовами праці, пільгами, компенсаціями. Для виконання певних видів робіт та експлуатації обладнання, отримані відповідні дозволи. Автоматизовані системи пожежної безпеки в наявності та проходять регулярні перевірки та обслуговування. Всі засоби пожежогасіння підтримуються в робочому стані, регулярно перевіряються, мають відповідне маркування та доступні у разі застосування. Плани евакуації з чітким маркуванням точки просторової орієнтації «Ви тут» в наявності на кожному поверсі будівель підприємства. Усі шляхи евакуації позначені відповідними знаками та обладнані засобами аварійного освітлення. З початку воєнного стану в Україні, на підприємстві була розроблена «Інструкція щодо дій персоналу ПАТ «МТФ «Мрія» при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій», « Порядок дій охорони під час сигналу «Повітряна тривога», пам’ятки. Інструкції розміщені на загальнодоступних стендах, доведені до всього персоналу підприємства. За 2022 рік у сфері «Охорона здоров’я та безпека» було проведено такі заходи: • В березні інженером ОП було проведено навчання з працівниками підприємства на тему: «Дії персоналу при надзвичайній ситуації у воєнний стан» (Протокол 1/SA від 04.03.2022 року); • 08 квітня 2022 року та 07 жовтня 2022 року перевірка пожежних гідрантів; • Тренування з ПБ з евакуацією персоналу (14.04.2022 року, 28.10.2022 року). За результатами проведення тренування з пожежної безпеки з евакуацією працівників швейного цеху говорить про те, що персонал вклався в нормативи, що сигналізація, оповіщення спрацювало штатно, згідно з інструкцією; • 05 травня 2022 року було проведено спеціально об’єктове навчання з питань цивільного захисту разом із Мукачівським РУ Головного управління ДСНС України в Закарпатській області; • 19 травня 2022 року фахівці ДСНС провели навчання для працівників ПАТ «МТФ «Мрія» по дотриманню правил пожежної безпеки на робочому місці, діям у разі виникнення хімічної та радіаційної небезпеки, а також правилам діям у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів. • 01 липня 2022 року представниками ГУ ДСНС України України в Закарпатській області Мукачівське районне управління було надано інформацію працівникам фабрики, щодо дій у випадку оголошення сигналу • 07 жовтня 2022 року член ДПД пройшли навчання по пожежогасінню: Акт про проведення навчання від 07.10.2022 року. • 13 жовтня 2022 року проведено перезарядку, ремонт та технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння. • 13 жовтня 2022 року оцінка стану готовності захисних споруд цивільного захисту (Акти від 13.10.22) • з 24.10.22 – 28.10.22 року вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій горища вогнезахисним розчином. • 28 жовтня 2022 року згідно Наказу МОЗ України «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», 6 працівників пройшли періодичний медичний огляд. Згідно з графіком, проведено навчання та перевірка знань наступних професій: слюсар – електрик, машиніст компресорної станції, слюсар – ремонтник, закрійники – розкрійники, ліфтер, спеціалістам. Проведено навчання з курсу «Охорона праці» посадових осіб (Рощина Т.І., Мудрицький В.І., Франц Н.М., Тимофеєва О.Ю.), функціональне навчання у сфері цивільного захисту (Кирик І.В., Рощина Т.І., Мудрицький В.І., Соляник О.В., Тегзе В.І.). Пройшов навчання та здав іспити з нормативно-правових актів а саме: " Правил будови та безпеки експлуатації ліфтів". Протокол №19-І, посвідчення (головний енергетик Мудрицький В.І.). Фельдшер Кирик І.В. пройшов навчання по наданню першої домедичної допомоги : Сертифікат №21058 від 26.09.2022 року. Усі періодичні інструктажі для працівників з ТБ та ПБ проводились у встановлений термін їх проведення. Проводиться щоквартально санітарно-мікробіологічні дослідження якості води: Вода відповідає нормам (Результати останього санітарно-мікробіологічного дослідження від 28.12.2022 року) Трирівневий контроль стану охорони праці у виробничих приміщеннях та території підприємства проводиться представниками Комітету ОП щокварталу, з подальшим оформленням Акту. Було проведено 3 засідання Комітету ОП: - 1 позачергове, у зв’язку із воєнним станом в Україні ( було постановлено провести позапланові інструктажі для всіх працівників підприємства, провести навчання дій персоналу під час надзвичайної ситуації, розробити інструкції щодо дій персоналу та охорони під час надзвичайної ситуації на час воєнного стану). Протокол № 1 від 28.02.2022 року. - 2 засідання, вирішення питання про необхідність включення в склад Комітету ОП нового члена. Протокол 1/1 від 05.05.2022 року. - 3 засідання - оцінка ризиків щодо безпеки на робочих місцях . У ході цього засідання було ухвалено рішення доповнити існуючі карти з оцінки ризиків, а саме травмування працівників внаслідок бойових дій, що відноситься до факторів нещасних випадків та травмувань. Протокол 2 від 24.06.2022 року Перевірка стану охорони праці на території та у виробничих приміщеннях, на робочих місцях. Акти від 01.03. 2022 року, 22 06.2022 року, 19.09.2022 року,20.12.2022 року. За результатами Акту перевірки від 01.03.2022 року було ухвалено рішення про посилений контроль за належним станом укриття в приміщенні складу готової продукції, а саме забезпечення питної води , акумуляторних ліхтарів, ведення журналу реєстрації відвідувачів, забезпечення сидячих місць, перевірка медичних препаратів в аптечках. Для усунення невідповідностей та небезпек було заплановано заходи, які виконуються відповідно до встановлених термінів. Згідно умов міжнародного стандарту соціальної відповідальності SA 8000 в колективному договорі ПАТ"Мукачівська трикотажна фабрика"Мрія",включені питання економічного і соціального розвитку колективу. Для забезпечення соціальної стабільності трудового колективу і соціальної захищеності працівників та членів їх родин,виходячи з фінансових можливостей підприємства,адміністрацією та профспілковим комітетом вирішуються соціальні питання, Згідно розділу VI "Соціальні пільги,гарантії та компенсації"колективного договору,вирішуються соціальні питання(період з січня по грудень 2022 р.): - виділяються кошти на утримання фельдшерського пункту на придбання медикаментів для надання першої медичної допомоги,утримання фельдшера,згідно штатного кошторису,проведення медичних оглядів працівників загальна сума-142 656,96 грн. - проводилась доплата за проїзд на роботу працівникам на суму 256 648,13 грн. - оплачувалась компенсація за медогляд,який проходили працівники при оформленні на роботу,сума становить 6640,00 грн.(20 чол.) - виплачено матеріальної допомоги на суму 96 420,00 (30 чол.),в т.ч. 42000,00 грн,( 14 чол.),наданої за зверненням профкому працівникам підприємства,близькі родичі яких мобілізовані до лав ЗСУ та ТРО,безпосередньо приймають участь у військових діях. Щомісячно фельдшерським пунктом проводився аналіз стану тимчасової непрацездатності на підприємстві і причин захворюваності. Забезпечено належне утримання, прибирання соціально-побутових приміщень та збереження особистих речей (одягу, взуття) у роздягальнях. Збільшені витрати на закупівлю антисептичних,захисних,миючих засобів,згідно карантинних вимог у зв’язку з поширенням коронавірусу Враховуючи вимоги норм ”Охорони праці” та положень Колективного договору,всі працівники підприємства забезпечені частковим безоплатним гарячим харчуванням , сума витрат 80 378,00 грн. Згідно порядку розгляду скарг,зауважень та пропозицій,щомісячно,в присутності комісії(начальник ВП,голова профкому,інженер ОП),відкриваються скриньки для пропозицій та зауважень. Вміст скриньок узагальнюються та у вигляді зведення надаються для розгляду Генеральному директору. Результати розгляду та виконання по скаргам,зауваженням та пропозиціям вивішуються на дошках об"яв підприємства,а також надаються представникам робочих колективів. За період з січня по грудень 2022 р.в скриньках не виявлено зауважень та пропозицій. Одним з важливих напрямків роботи профкому є соціальні питання. Згідно міжгалузевої угоди між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Фондом державного майна України, спільним представницьким органом всеукраїнських репрезентативних профспілок машинобудівного і оборонно-промислового комплексів України в особі профспілок: працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування, працівників енергетики та електротехнічної промисловості,працівників космічної та загального машинобудування,працівників лісових галузей, машинобудівників та приладобудівників,працівників машинобудування та металообробки,працівників радіоелектроніки та машинобудування,працівників суднобудування,працівників текстильної та легкої промисловості (далі-Міжгалузева угода). підприємство перераховувало 0,5 % фонду оплати праці профспілковому комітету на культурно-масову, фізкультурно-оздоровчу роботу, роботу та навчання профспілкових кадрів. Загальна сума перерахованих коштів за січень-грудень 2022р.складає 23 658,51 грн. Згідно протоколу № 2 від 28.02.2022р.профком вирішив: - на час дії військового стану , введеного 24.02.2022р. Указом Президента України, затвердженого Верховною Радою України ,з метою поліпшення фінансового стану працівників,починаючи з лютого 2022р. не утримувати 1% профспілкових внесків з членів профспілки підприємства; - голові профкому надати в бухгалтерію підприємства витяг з протоколу про припинення утримання 1% профвнесків з членів профспілки на час дії військового стану починаючи з лютого 2022р.; - тимчасово,на час дії військового стану,не проводити: привітання до святкових дат,надання матеріальної допомоги від профкому ,організацію культ-масових заходів; - залишок коштів профспілки в сумі 17 164,46 грн. залишити для закупівлі продуктових наборів до Великодних свят; - всім членам профкому якнайбільше спілкуватися з працівниками для моніторингу соціально-побутових потреб,психологічного настрою людей,першочергових дій у надзвичайних ситуаціях,підтримувати морально та фізично колег по роботі,членів сімей,сусідів,знайомих. На протязі січня-грудня 2022 р. було проведено такі культурно-масові заходи: • квітень - привітання всіх працівників підприємства з Пасхальними святами на суму 20800,00 грн ( всім працівникам фабрики вручено продуктові набори ) Згідно рішення профкому , за рахунок профспілкових коштів, проводилось вітання працівників з ювілейною датою. За січень-грудень 2022 р. було поздоровлено 15 працівників на суму 1 965,17 грн., вручається грамота та коробка цукерок. Згідно рішення профкому, за рахунок профспілкових коштів, надана матеріальна допомога на поховання членів сім"ї на суму 6800,00 грн. 2 працівникам (до військового стану). Профспілковий комітет працює з адміністрацією на принципах співробітництва, поваги, дотримання законодавства та положень колективного договору. Адміністрація йде на зустріч проханню профкому і підтримує його пропозиції щодо організації дозвілля працівників і проведенню різних культурно-масових заходів. Політика підприємства стосовно працівників підприємства або інших громадян не допускає порушення прав людини та будь - яких застосувань дискримінації . Створено рівні умови праці всім працівників , можливість підвищення кваліфікації, пошук проф.освіти , перекваліфікація , отримання практичного досвіду роботи, застосування рівних умов. Створено можливість анонімного інформування керівництва (скринька пропозицій). Відповіді на пропозиції та зауваження даються в обов'язковому порядку. Діє Політика рівних можливостей, у якій визначено заходи щодо її здійснення. Підприємство працює та гарантує відповідно до трудового законодавства України та інших правових і нормативних актів. При працевлаштуванні всі працівники ознайомлюються з Колективним договором, правилами трудового розпорядку, у якому регламентовані умови з дисциплінарними заходами. На підприємстві діє «Положення про оплату праці та преміювання працівників», де чітко визначено перелік, за що може зменшуватися розмір заохочувальних виплат та перелік факторів за наявності яких може підвищуватися розмір заохочувальних виплат. Розроблено Політику рівних можливостей, в якій визначено заходи щодо її здійснення. За 2022 рік дисциплінарних стягнень не було. Підприємство дотримується всіх існуючих норм щодо робочого часу, вихідних та святкових днів, основних та додаткових відпусток. Підприємство працює в однозмінному режимі, 40 годинний робочий тиждень. Залучення працівників у вихідні та святкові дні проводиться добровільно згідно з наказами за погодженням із профспілковим комітетом з оплатою відповідно до законодавства. Ведеться контроль за врахуванням кількості відпрацьованих годин у святкові та вихідні дні. Діє Положення про ведення табелів робочого часу, де конкретизовано порядок заповнення та здавання табелів у відділ персоналу з щотижневим підтвердженням робочого часу засвідченим підписом працівника. Працівниками щоденно ведеться облік робочого часу. Працівники на погодинній оплаті фіксують час приходу та уходу в журналах реєстрації, а працівникі на відрядній оплаті праці в листках виробітку. .Відповідна документація зберігаеться у відділі персоналу рік. Функціонує подвійна система контролю за реєстрацією робочого часу: -з боку працівника: підтвердження його присутності на роботі в табелі обліку робочого часу наприкінці кожного тижня; - з боку підприємства: вибіркова перевірка відповідності даних табелів та листів обліку виробітку. Заробітна плата на підприємстві регулюється КЗпП України, нормативними та правовими актами, розробленими внутрішніми положеннями та наказами. Діють відрядно-преміальна система, погодинна-преміальна система на підставі положень, штатного розкладу, які регулярно переглядаються та затверджуються наглядовою радою. Додаткова оплата проводиться згідно з колдоговором, положеннями, наказами та службовими. Кожен працівник щомісяця отримує розрахунковий листок із зазначенням усіх нарахувань та утримань. Робота за вихідні та святкові дні оплачується у подвійному розмірі відповідно до чинного законодавства. Нараховується індексація заробітної плати згідно із законодавством. Проводиться аналіз середньої зарплати за категоріями працівників. Усі працівники мають можливість ознайомитись із системою оплати праці на підприємстві та її змін у відділі персоналу, профспілковому комітеті, на загальнодоступних стендах. На початку 2022 року було переглянуто систему оплати з метою збільшення зарплати та стимулювання результатів працівників: 1. Положення про оплату праці працівникам на відрядній оплаті праці від 01.01.2022 року: Підвищено: а) доплату до трьох місяців для новоприйнятих швачок - за перший місяць – з 1800 грн на 2000 грн. - за другий місяць з 1500 грн на 1800 грн - за третій місяць з 1200 грн на 1500 грн. б) Доплата за кваліфікацію швачок - робота на трьох на машинках за 5 роб. днів з 350 грн на 500 грн. - робота на трьох машинках за 10 роб. днів з 700 грн. на 850 грн. в) Компенсація транспортних витрат - сільська місцевість з 280 грн на 320 грн - місто з 170 грн на 200 грн. 2. Внесені зміни в Положення про преміювання 01.01.2022 року. - встановлено щомісячна премія в розмірі 15 % від доходу реалізації товару для продавця магазину. - в премії для бригадирів включили бригадира відділу логістика, встановили щомісячну премію в розмірі 15 % при умові виконання плану У зв’язку із відсутністю організаційних і технічних умов для діяльності підприємства у повному обсязі через відключення електроенергії, пов’язані із руйнуванням енергетичної інфраструктури, було прийнято рішення оголосити простій працівникам на відрядній оплаті праці з 23 листопада по 25 листопада 2023 року. Працівникам було компенсовано 2/3 від тарифної ставки IV розряду затвердженого з 01 жовтня 2022 року, 82-м працівникам на загальну суму 76 143,36 грн. Була виплачено матеріальна допомога 14 робітникам в розмірі по 3000 грн. кожному , у яких близькі родичі (батько, чоловік, син) в ЗСУ та територіальній обороні, загальна сума 42000 грн. З початку 2022 року надано матеріальну допомогу 31 працівникам у зв'язку із смертю близьких родичів, лікування, господарських потреб на суму 93420 грн. Привітали 19 працівників із нагоди ювілею на суму 6,600 грн. У 2022 р. з 01.01 по 30.09.2022 мінімальна зарплата в Україні становила 6500 грн. , а з 01.10.2022 року мінімальна зарплата 6700 грн. Мінімальний оклад встановлений для прибиральниць. Працівники, які пропрацювали повний робочий місяць, не отримують зарплату меншу за мінімальну. Не дивлячись на прийняття Закону « Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 року № 2136-ІХ, який регулює питання щодо оплати праці , робочого часу , трудових відносин - продовжувати виконувати свої обов’язки перед працівниками згідно стандарту , та не вводити обмеження згідно цього закону . У зв'язку із відсутності статистичних даних Федерації Профсійних спілок України які потрібні для розрахунку індексу прожиткового мінімуму, порівняння заробітної плати працівників ПАТ «МТФ «Мрія» з BNW проводиться за січень 2022 року (9353,5 грн), середня зарплатня всіх працівників за BNW 11800 грн. Розрахунок середньої зарплати надано у додатку «Аналіз ЗП за 2022 рік». Політики підприємства у 2022 році не переглядалися. Стандарт SA 8000:2014, Політики підприємства доведені до відома всіх працівників, організацій що знаходяться на видимих місцях підрозділів, на сайті фабрики, доступні всьому персоналу, а також усім зацікавленим особам. Діюча SPT періодично проводить оцінку ризиків SA, здійснює регулярний моніторинг щодо застосування вимог SA, бере участь у внутрішніх аудитах. Члени SPT мають повноваження від вищого керівництва до виконання своїх обов'язків. Протягом з січня по грудень 2022 року було проведено 8 засідання SPT, п'ять планові засідання, два позапланове та одне навчання членів SPT команди 1- підведення підсумків за 2021 року та оцінки ризиків SA (15.02.2022 р. Протокол № 1); 2- було проведено спільно з Комітетом ОП, доповнено SPT F 01 3 видами ризиків: • в п.3 « Здоров'я та безпека» - ризиками «Загроза дій під час військового стану» , «Травмування працівників внаслідок бойових дій» • в п. 8 «Оплата праці» - ризик» Несвоєчасна виплата заробітної плати під час воєнного стану». (01.03.2022 р. Протокол №2, SPT F 01 від 01.03.2022 р.) 3– вирішення питання про необхідність включення в склад Групи соціальної ефективності нового члена (11.04.2022 Протокол 2/1 від 11.04.2022 року. 4-доповнено SPT F 01 новим ризиком та наступні дії для мінімалізації: • в п.7 «Робочий час»- ризиком «Переміщення працівників за кордон на період воєнного стану» • було вирішено повторно направити постачальникам Лист-відношення про інформування по соціальному стандарту SA 8000:2014 (Протокол №3 та додаток до протоколу № 3 від 04.07.2022, SPT F 01 від 04.07.2022 ) 5- доповнено SPT F 01 новими ризиками • в п. 8 «Оплата праці» ризик «Конкуренція на ринку праці за рахунок переміщення підприємств з окупованих територій України» • в п. 9 «Система управління» ризик «Надійність контрагентів» (Протокол №4 від 21.09.2022, SPT F 01 від 21.09.2022) 6- вирішено форму SPT F 01 в п.7 «Робочий час» доповнити ризик «Відключення електропостачання на підприємстві» та рекомендаційні дії для його мінімалізації. (Протокол №5 , SPT F 01 від 16.11.2022 року) 7- Протокол № 6 від 23 грудня 2022 року • обговорення результатів проведених планових та позапланових зовнішніх аудитів у 2022 році. • Проведення навчання членам SPT згідно плану на 2022 рік. • Оцінка ефективності та виконання заходів, запропонованих в результаті проведених внутрішніх аудитів. • Узгодження плану моніторингу елементів стандарту на 2023 рік 8- навчання по визначенню ключових понять та напрямків діяльності Групи соціальної відповідальності (Протокол № 7 від 26 грудня 2022 року). Представниками SPT було проведено навчання для новоприйнятих та всіх працівників фабрики в рамках елементів SA (основні критерії SA, політики підприємства, соціальна група SPT, робота Комітету з охорони праці, поняття індексу прожиткового мінімуму). Також було проведено оцінку ефективності навчання та зроблено висновок, що співробітники добре орієнтуються за їхніми трудовими правами та можливості звернення до офіційних структур, у разі їх порушення. Також у рамках роботи Команди заплановано додаткове навчання представниками SPT виробничого персоналу за основними критеріями SA та роз'яснення Політик підприємства згідно графіку на 2022 рік. Кожен працівник фабрики має можливість звернутися офіційними або конфіденційними каналами до керівництва будь-якого рівня для повідомлення про порушення вимог соціального стандарту або подання будь-яких пропозицій, запитів, скарг. За 2022 рік не було отримано повідомлень про невідповідність вимог стандарту SA 8000 від працівників та інших заінтересованих сторін. Також не було звернень ні офіційними, ні конфіденційними каналами до керівництва будь-якого рівня для повідомлення про порушення вимог соціального стандарту або подання будь-яких пропозицій, запитів, скарг. Зацікавленими сторонами для Мрії є персонал, профспілка, постачальники, покупці, контрагенти, акціонери, власники, державні органи та місцеві органи влади, ЗМІ. Діє для більш ефективної роботи із заінтересованими сторонами інструкція І 23 « Взаємодія із заінтересованими сторонами та порядок розгляду звернень та скарг » . Результати комунікації із зацікавленими сторонами систематизуються у формі звіту щокварталу. За 2022 рік ПАТ «МТФ «Мрія» підписала договори з ДНЗ "Мукачівський центр ПТО" щодо надання робочих місць для проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики. На сайті «Мрії» http://www.mriyamukachevo.com/ розміщена інформація згідно з вимогами стандарту SA 8000 про роботу за цим стандартом: - Стандарт SA 8000; - Політики Підприємства; - кодекс Постачальника; - Щорічні звіти з аналізу керівництва; - Інша інформація про діяльність. У соціальних мережах створено загальнодоступну групу Мукачівської трикотажної фабрики «Мрія», в якій розміщується інформація про діяльність фабрики, рекламні оголошення, ведеться обговорення та зворотній зв'язок. Проведено засідання адміністрації , профкому та представників групи соціальної відповідальності (SPT) про обговорення організаційних питань в зв’язку з руйнуванням енергетичної інфраструктури в Україні ( протокол від 18 листопада 2022р.) . Згідно рішень проведені наступні дії : направлені листи голові ОДА –начальнику військовоїадміністрації № 59 від 24.11.2022 ; генеральному директору Закарпаттяобленерго № 6 від 25.11.2022 ; начальнику мукачівської філії Закарпаттяобленерго № 61 від 25.11.2022р. В результаті , отримана позитивна відповідь від ОДА , підключена додаткова лінія електропостачання для безперебійної роботи підприємства . З початку військової агресіїї РФ на території України , Мрія брала активну участь в безкоштовній допомозі військовим та волонтерам . У березні 2022 року була надана безкоштовна допомога військовим ЗСУ у вигляді 617 штук трикотажних виробів ( термобілизна , футболки , штани та інше). Неодноразово надавалисть трикотажні відходи волонтерським організаціям , школам , всім бажаючим допомогти в плетінні захисних маскувальних сіток , за що фабрика отримувала подяку яка розміщалася в соціальних мережах. Підписані угоди з Аварійно-рятувальними загонами спеціального призначення, про те що у разі виникнення надзвичайної ситуації надати для їх працівників укриття. Активну підтримку та участь у волонтерській допомозі для України надавала материнська компанія Утенос трикотажас та компанія SBA , що було висвітлено на їх офіційних сайтах та соціальних мережах. Дотримання та оцінка правових та інших вимог, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, соціальною відповідальністю. Заяви, скарги від зацікавлених сторін ззовні. Підприємство повністю дотримується чинного законодавства України з охорони навколишнього середовища та відповідає вимогам: - законодавства про охорону атмосферного повітря (відсутність перевищень викидів забруднюючих речовин в атмосферу, повне виконання вимог згідно з дозволом на викиди забруднюючих речовин, постійний контроль та облік їх. Використання тільки перевірених засобів вимірювальної техніки, своєчасна оплата в повному обсязі зборів за забруднення подання звітів про забруднення атмосферного повітря. - законодавства про охорону водних ресурсів (своєчасне подання звітів відповідним органам; водоспоживання здійснюється за наявності дозволу; здійснюється своєчасна оплата платежів; забезпечено виконання санітарного стану території; виконання правил прийому стічних вод організації до комунальної системи каналізації. -законодавства про відходи (здійснюється первинний облік кількості та типу відходів; з розподілом відходів за видами, розміщення проводиться тільки у відведено обладнаних місцях, постійний контроль за станом місць розміщення відходів Правові вимоги щодо охорони праці та екології періодично переглядаються та оновлюються. Претензій із боку контролюючих органів за попередній рік не надходило. У рамках дотримання вимог, пов'язаних з охороною праці та навколишнього середовища за 2022 рік, реалізуються такі дії, а саме: 1. Переукладено договір із СЕС на аналіз води, придбання дезінфікуючих засобів. 2. Переукладено договір про видалення сміття з компанією «АВЕ». 3. Інформація для сплати екологічного податку передається регулярно у встановлений термін. 4. У лютому в ЦПАУ зареєстровано Декларацію про утворення відходів на 2022 рік. 5. Здано на утилізацію відходи. Внутрішні аудити. За 2022 рік було проведено планових 6 аудитів за всіма елементами стандарту SA 8000). Внутрішні аудити проводяться спільно з представниками SPT згідно з Планом затвердженим на рік. Аудити проводяться за допомогою перевірки необхідної документації відповідно до процесу, анкетування персоналу, співбесід зі співробітниками і т.д. По результатам проведених аудитів за 2022 рік були виявлені невідповідності , які вказані у формі ВЯ Ф14. Визначено коригувальні дії формою ВЯ Ф30.Обговорено зауваження та невідповідності щодо проведених внутрішніх аудитів. Позапланові аудити протягом 2022 року не проводилися. Необхідність проведення додаткових аудитів буде визначатися у разі наявності істотних обставин, які впливають діяльність фірми. Усунення зауважень чи невідповідностей, виявлених під час зовнішніх аудитів. За підсумками проведення неоголошеного аудиту в липні 2022 року та наглядового аудиту (онлайн) у грудні 2022 року по SA 8000 було складено плани коригуючих дій, призначено відповідальних осіб та термін виконання.На підприємстві діє процедура щодо виконання дій для коригувальних дій. Керівництво підприємства не отримували повідомлень щодо невідповідності вимогам стандарту SA 8000, як від працівників підприємства так і інших зацікавлених сторін. Перевірок державних органів не проводилось.

Відгуки клієнтів

Наразі нема відгуків

Розробка:
Розробка ТСГ