Запрошуємо до співпраці регіональних торгових представників

          ПАТ «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія» (http://www.mriyamukachevo.com)- сучасне підприємство, яке спеціалізується на виробництві трикотажних виробів (жіночий, чоловічий, дитячий асортимент). Завдяки успішній роботі з основним партнером Литовським акціонерним товариством «Утенос трикотажас» , яке існує вже більше 40 років, ПАТ «МТФ «Мрія» майже 95% продукції  експортує через АТ «Утенос трикотажас». Замовниками продукції є супермаркети одягу в Литві , стиранах Европи

         У зв'язку з розширенням мережі продажу ПАТ «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія» запрошує до співпрацірегіональних торгових представників (юридичних осіб або які займаються підприємницькою діяльністю) по всіх містах України .

Основні обов'язки:

  • безпосереднє здійснення процесу продажу продукції в своєму регіоні;
  • пошук нових клієнтів та робота з ними;
  • проведення презентацій, переговорів;
  • здійснення контролю за поставками продукції та виконанням     клієнтами своїх зобов'язань
  • збір замовлень, контроль дебіторської заборгованості.
     

Зацікавленим у даній позиції необхідно направити резюме на ел. адресу  tatjana.gucul@mriya.ut.ltабо mriya@mriya.ut.lt

За детальнішою інформацією звертайтеся по тел. 0504324112 Тетяна Гуцул та 03131-5-46-99

ПАТ „МТФ „Мрія” прийме на роботу 

ПАТ „МТФ „Мрія” прийме на роботу технологів , контролерів якості та досвідчених швачок, або дівчат чи жінок, які хочуть навчитися цій професії і працювати у нас на фабриці.

Ласкаво просимо вас і чекаємо у нашому відділі кадрів за адресою 

м. Мукачево, вул. Масарика Томаша, 13, тел. для довідок: +38 (03131) 2-33-02 ; моб. 0503722807

Доступна інформація ПАТ „МТФ „Мрія”При визначенні стратегії розвитку і в повсякденній діяльності підприємство ПАТ «МТФ «Мрія» вважає, що однією з основних умов успішної діяльності організації є соціальне забезпечення працівників, розвиток їх особистості, збереження здоров'я. В якості мотиваційного ресурсу управління соціально орієнтована політика підприємства і пов'язані з нею соціальні послуги повинні сприяти тому, щоб працівник задовольняв свої потреби, інтереси і ціннісні орієнтації. Можна виділити наступні основні цілі соціальної політики: • ототожнення працівника зі своїм підприємством; • зростання продуктивності праці і бажання працівників трудитися; • соціальна захищеність працівників; • поліпшення моральної атмосфери на підприємстві, формування сприятливого соціально-психологічного клімату; • зростання іміджу підприємства в очах працівників і суспільства. ПАТ «МТФ «Мрія» прагне здійснювати свою виробничу діяльність в суворій відповідності з вимогами не тільки законодавства України в сфері праці, а також відповідно до вимог міжнародних стандартів: - Всесвітньої декларації про права людини, Конвенції ООН про права дитини; - Загальної декларації прав людини; - Конвенції про примусову або обов'язкову працю; - Конвенції про свободу асоціації та захист права на організації. Для реалізації основних цілей ПАТ «МТФ «Мрія», проводячи політику соціальної відповідальності, зобов'язалося: ? Забезпечити право всіх працівників на створення і вступ в будь-якій організації за своїм вибором без отримання попереднього дозволу і встановлює ряд гарантій свободи їх діяльності без втручання менеджменту. ? Заборонити використання будь-якої форми примусової праці, як засіб політичного придушення, виховання, покарання за вираження політичних і ідеологічних поглядів, покарання за участь у страйках чи дискримінації ? Заборонити використання дитячої праці. Мінімальний вік для прийому на роботу не повинен бути нижче віку, встановленого законодавством України. ? Забезпечити робочу обстановку на підприємстві вільну від тиску на співробітників в усній, невербальної і фізичній формі. ? Вживати заходів для забезпечення здоров'я і безпеки працівників. ? Забезпечити справедливу, прозору оплату праці на рівні , який відповідає галузевим стандартам та є достатнім для задоволення основних потреб персоналу. ? Забезпечити вільний доступ працівників до інформації, що стосується їх безпосередньо. ? Забезпечити проведення політики, спрямованої на усунення дискримінації при наймі, професійній підготовці, зростанні на принципах рівності можливостей, незалежно від раси, кольору шкіри, віку, статі, віри, політичних поглядів, сексуальної орієнтації, сімейного стану, національного або соціального походження. ? Забезпечити створення робочої обстановки, яка сприяє професійному зростанню та розвитку працівників. ? Враховувати думку кожного працівника з метою самовдосконалення в напрямі соціального розвитку. Забезпечення проведення соціальної політики на підприємстві досягається за рахунок надання послуг соціального характеру в матеріальній і нематеріальній формах. У матеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок: - оплачуваного звільнення від роботи (при вступі в шлюб, смерті батьків і т.п.); - додаткових відпускних; - компенсації вартості проїзду до місця роботи; - оплати і надання навчальних відпусток особам, що поєднують роботу з навчанням у відповідності з трудовим законодавством; - виплачуються лікарняні; - скорочений робочий час в передсвяткові дні; - надання для відповідальних осіб в користування службового автомобіля і забезпечення мобільним зв'язком. В нематеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок: - дотації на харчування в їдальні підприємства; - оплата навчання працівників на різних курсах. Політика соціальної відповідальності інтегрована на всіх рівнях і є обов'язком управління при активній підтримці співробітників. ______________________________________________________________________________________ Т Ця версія відміняє та заміняє всі попередні версії. 2018 рікПри визначенні стратегії розвитку і в повсякденній діяльності підприємство ПАТ «МТФ «Мрія» вважає, що однією з основних умов успішної діяльності організації є соціальне забезпечення працівників, розвиток їх особистості, збереження здоров'я. В якості мотиваційного ресурсу управління соціально орієнтована політика підприємства і пов'язані з нею соціальні послуги повинні сприяти тому, щоб працівник задовольняв свої потреби, інтереси і ціннісні орієнтації. Можна виділити наступні основні цілі соціальної політики: • ототожнення працівника зі своїм підприємством; • зростання продуктивності праці і бажання працівників трудитися; • соціальна захищеність працівників; • поліпшення моральної атмосфери на підприємстві, формування сприятливого соціально-психологічного клімату; • зростання іміджу підприємства в очах працівників і суспільства. ПАТ «МТФ «Мрія» прагне здійснювати свою виробничу діяльність в суворій відповідності з вимогами не тільки законодавства України в сфері праці, а також відповідно до вимог міжнародних стандартів: - Всесвітньої декларації про права людини, Конвенції ООН про права дитини; - Загальної декларації прав людини; - Конвенції про примусову або обов'язкову працю; - Конвенції про свободу асоціації та захист права на організації. Для реалізації основних цілей ПАТ «МТФ «Мрія», проводячи політику соціальної відповідальності, зобов'язалося: ? Забезпечити право всіх працівників на створення і вступ в будь-якій організації за своїм вибором без отримання попереднього дозволу і встановлює ряд гарантій свободи їх діяльності без втручання менеджменту. ? Заборонити використання будь-якої форми примусової праці, як засіб політичного придушення, виховання, покарання за вираження політичних і ідеологічних поглядів, покарання за участь у страйках чи дискримінації ? Заборонити використання дитячої праці. Мінімальний вік для прийому на роботу не повинен бути нижче віку, встановленого законодавством України. ? Забезпечити робочу обстановку на підприємстві вільну від тиску на співробітників в усній, невербальної і фізичній формі. ? Вживати заходів для забезпечення здоров'я і безпеки працівників. ? Забезпечити справедливу, прозору оплату праці на рівні , який відповідає галузевим стандартам та є достатнім для задоволення основних потреб персоналу. ? Забезпечити вільний доступ працівників до інформації, що стосується їх безпосередньо. ? Забезпечити проведення політики, спрямованої на усунення дискримінації при наймі, професійній підготовці, зростанні на принципах рівності можливостей, незалежно від раси, кольору шкіри, віку, статі, віри, політичних поглядів, сексуальної орієнтації, сімейного стану, національного або соціального походження. ? Забезпечити створення робочої обстановки, яка сприяє професійному зростанню та розвитку працівників. ? Враховувати думку кожного працівника з метою самовдосконалення в напрямі соціального розвитку. Забезпечення проведення соціальної політики на підприємстві досягається за рахунок надання послуг соціального характеру в матеріальній і нематеріальній формах. У матеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок: - оплачуваного звільнення від роботи (при вступі в шлюб, смерті батьків і т.п.); - додаткових відпускних; - компенсації вартості проїзду до місця роботи; - оплати і надання навчальних відпусток особам, що поєднують роботу з навчанням у відповідності з трудовим законодавством; - виплачуються лікарняні; - скорочений робочий час в передсвяткові дні; - надання для відповідальних осіб в користування службового автомобіля і забезпечення мобільним зв'язком. В нематеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок: - дотації на харчування в їдальні підприємства; - оплата навчання працівників на різних курсах. Політика соціальної відповідальності інтегрована на всіх рівнях і є обов'язком управління при активній підтримці співробітників. ______________________________________________________________________________________ Т Ця версія відміняє та заміняє всі попередні версії. 2018 рік

89600, Україна, м.Мукачево
вул.Томаша Масарика, 13
тел.: +38-(03131) 2-33-02
факс: +38-(03131) 5-4699
e-mail:
карта
Розробка:
Розробка ТСГ