Наші адреси

 

Закарпатська обл., м.Мукачево, вул.Масарика Томаша13,

тел. відділ персоналу 03131-2-3302

тел./факс 03131-5-46-99

тел. 

mriya@mriya.ut.lt 

Facebook  Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія" https://www.facebook.com/groups/149658852575007/                                                                                                                                                                                           

Доступна інформація ПАТ „МТФ „Мрія”

політика в сфері охорони праці та охорони навколишнього середовища

ПАТ «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія», підприємство з литовськими інвестиціями, одне з провідних підприємств області зі швейного виробництва. За свою більш ніж 40 річну історію підприємство накопичило багатий досвід, створило свої традиції, зарекомендувало себе надійним і добросовісним партнером. Націленість ПАТ «МТФ «Мрія» на постійне підвищення якості продукції, впровадження передових технологій, підвищення ефективності виробництва і вдосконалення корпоративної культури дозволяє підприємству гідно конкурувати з провідними виробниками в даній галузі. Політика ПАТ "МТФ "Мрія"- це здійснення діяльності всіх підрозділів підприємства, спрямоване на забезпечення захисту людей, активів, основних засобів та охорону навколишнього середовища. Дотримання даної політики досягається завдяки Системі управління промисловою безпекою, охороною праці і охороною навколишнього середовища, яка передбачає: - Збереження життя і здоров'я працівників підприємства в процесі трудової діяльності включаючи правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні заходи. - Забезпечення рівня промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів підприємства, мінімізація ризику виникнення промислових аварій на цих об'єктах, орієнтація на максимально безпечні технології, виробничі процеси, обладнання. - Очевидна прихильність керівництва цим принципам, забезпечення контролюючих та захисних заходів, заснованих на достовірній оцінці ризиків і небезпек в галузі охорони праці, промислової безпеки та ризиків впливу на екологію. - Інтеграція питань охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища в усі аспекти діяльності підприємства. - Організація і проведення навчання персоналу для забезпечення захисту навколишнього середовища і досягнення безпеки праці та охорони здоров'я наших співробітників. - Відповідальність лінійного керівництва за рішення проблем в галузі охорони праці, здоров'я і навколишнього середовища і особистий внесок всіх працівників щодо безпечного виконання робіт. - Організація виробничого контролю за дотриманням норм і правил промислової безпеки, на кожному робочому місці. - Відповідність чинному законодавству, нормативним вимогам і галузевим стандартам. - Забезпечення інформованості персоналу підприємства про стан промислової безпеки, умов і охорони праці; знання рівнів оповіщення про екстрену ситуацію, планів реагування і процедур управління в кризових ситуаціях. 2018 г.

Політика неупереджеості

ПОЛІТИКА НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ Метою «Політики неупередженості» є підвищення рівня довіри до діяльності ПАТ «МТФ« Мрія », Керівництво визначило і документально оформило Політику, а пропозиції щодо змісту Політики можуть подавати всі співробітники. Доведення Політики до співробітників здійснюється шляхом публікації відповідної інформації на стендах, дошках оголошень, при прийомі на роботу нових співробітників. 1. Заходи щодо забезпечення неупередженості та незалежності: 1.1. ПАТ «МТФ« Мрія »гарантує незалежність від будь-якого комерційного, фінансового, адміністративного або іншого тиску, здатного вплинути на результати роботи ПАТ« МТФ «Мрія» в заявленій галузі діяльності. 1.2. ПАТ «МТФ« Мрія »вживає заходів, для недопущення такого впливу: - обмеження доступу на територію і в окремі частини (наявність кодових замків на вхідних дверях, допуск і ведення журналу реєстрації відвідувачів); - відповідальність персоналу; - аналіз контрактів, договорів з метою вилучення неприйнятних умов; - обмеження доступу до персональних даних. 1.3. ПАТ «МТФ «Мрія» бере на себе зобов'язання: - не брати участь в здійсненні видів діяльності, які ставлять під сумнів її неупередженість; - забезпечувати безсторонність при прийнятті рішень в ході робіт з оцінки (підтвердження) відповідності, при внутрішніх і зовнішніх аудитах системи менеджменту якості, соціальної відповідальності. 1.4. ПАТ «МТФ «Мрія»усвідомлює важливість неупередженості при здійсненні діяльності з оцінки (підтвердження) відповідності вимогам стандартів: соціальної відповідальності, системи екологічного управління та системи управління якості і забезпечує об'єктивність діяльності з підтвердження відповідності. 1.5. На рішення ПАТ «МТФ «Мрія» не впливають інтереси інших організацій (осіб). ПАТ «МТФ« Мрія» визначає і за фактом наявності аналізує можливі конфлікти інтересів, що виникають при проведенні робіт з оцінки відповідності, розробляє заходи щодо запобігання і вирішення конфліктів інтересів. 2. Заходи щодо запобігання конфліктів: 2.1. З метою попередження внутрішнього конфлікту інтересів не допускається спільна участь родичів прямої лінії в процесі «керівник» - «підлеглий». 2.2. З метою обмеження виникнення зовнішнього конфлікту інтересів не допускається отримання співробітниками подарунків від третіх осіб. 2.3. Виняток близьких, довірчих відносин з метою реалізації особистих інтересів. 2.4. Обмеження доступу на територію і в приміщення сторонніх осіб. 2.5. У разі виникнення ситуації конфлікту інтересів співробітники зобов'язані негайно довести до відома керівництво. 2.6. Керівництво вживає всіх необхідних заходів для вирішення конфлікту інтересів з урахуванням безумовного дотримання всіх положень, викладених в цій Політиці. Дотримання вимог неупередженості забезпечується наступними заходами: - весь персонал ПАТ «МТФ« Мрія »діє неупереджено і не допускає комерційного, фінансового або іншого тиску, компрометуючого їх; - персонал повідомляє в довільній формі про ситуаціях, про які працівники знають і які можуть залучити їх або підприємство в конфлікт інтересів. ПАТ «МТФ «Мрія» використовує дану інформацію в якості вхідних даних при визначенні загрози для забезпечення неупередженості внаслідок діяльності таких працівників, і не повинен залучати такий персонал до робіт з оцінки відповідності, поки працівники не продемонструють відсутність конфлікту інтересів; - якщо взаємини стають неприпустимою загрозою для забезпечення неупередженості, проведення робіт з оцінки (підтвердження) відповідності не допускається. Політика неупередженості інтегрована на всіх рівнях і є обов'язком управління при активній підтримці всіх наших співробітників. 2018

89600, Україна, м.Мукачево
вул.Томаша Масарика, 13
тел.: +38-(03131) 2-33-02
факс: +38-(03131) 5-4699
e-mail:
карта
Розробка:
Розробка ТСГ