Директор     

    Метою дiяльностi Товариства є: - реалiзацiя економiчних, соцiальних, професiйних i творчих iнтересiв акцiонерiв i працiвникiв , отримання прибутку вiд дiяльностi по задоволенню суспiльних потреб;збереження i розширення основного профiлю роботи пiдприємства; збереження кадрового складу, що сформувався протягом всього термiну дiяльностi пiдприємства;диверсифiкацiя дiяльностi пiдприємства з урахуванням вимог ринку; забезпечення фiнансування обсягiв робiт, достатнiх для подальшого розвитку пiдприємства. ПрАТ „ МТФ „ Мрія” пропонує трикотажні вироби для жінок, чоловіків та дітей. Для нас головні принципи: постійне вдосконалення, хазяйновитість, єдність, стрімкість, відповідальність покупцям, суспільству та навколишньому середовищу.

 
Директор

Генеральний директор ПАТ „МТФ „Мрія”

89600, Україна, м.Мукачево
вул.Томаша Масарика, 13
тел.: +38-(03131) 2-33-02
факс: +38-(03131) 5-4699
e-mail:
карта
Розробка:
Розробка ТСГ