Звіт 2018

Звіт по соціальній діяльності за 2018 рік Соціальні питання: Проведено внутрішні аудити по SA 8000, всього за період з травня по грудень 2018 року проведено 8 внутрішніх аудітов..На підставі результатів і опитувальників проведено аналіз. Проведено оцінку ризиків соціальної відповідальності. 1. Дитяча праця. Дитячої праці не виявлено. До 16 років працівників не виявлено. Такі молоді люди з питань працевлаштування не зверталися. Наймолодший працівник на підприємстві технолог швейного цеху - 27.07.1996г.р. Протягом року працівники до 18 років не працювали. Створена пам'ятка по діям при виявленні дитини на території підприємства і пам'ятка про роботу молоді. 2.Примусова праця. Примусова праця не використовувалася. Є перелік документів обов'язкових для пред'явлення при прийомі на роботу. Оригінали документів при прийомі на роботу не вилучаються і не зберігаються у відділі персоналу з метою примусу працівника працювати на підприємстві. Вчасно подається декларація про прийом на роботу в органи ДФС При звільненні працівника розрахунок проводиться в той же день .Всі працівники ознайомлюються і підписують розрахунковий лист. Не використовувалося і не допускалося використання фізичного примусу, насильства і погроз, тілесних і психологічних тисків, словесних погроз і сексуальних домаганнях. Працівників не змушують до виконання роботи під тиском або погрозами. При роботі у вихідні дні працівники добровільно дають письмову згоду. На підприємстві немає обмежень на свободу пересування персоналу, включаючи рух у їдальні, під час перерв і пов'язані з туалетним використанням, доступ до води, доступ до необхідної медичної допомоги. 3. Охорона здоров'я та безпеки. При прийомі на роботу всі працівники проходять інструктаж з охорони праці та техніки безпеки. Ознайомлюються з усіма внутрішніми положеннями підприємства, соціальними пільгами, правами і обов'язками працівника і підприємства. За результатами атестації робочих місць проведеної в 2018 році важких і шкідливих умов не виявлено. Створено комісію з охорони праці та здоров'я і добровільна пожежна дружина. Оцінені ризики в галузі охорони праці і здоров'я. Фахівці регулярно проходять навчання з техніки безпеки. На підприємстві не виникали профзахворювання, нещасні випадки, були відсутні аварії та надзвичайні ситуації. Проведено спецнавчання формувань цивільної оборони підприємства спільно з Центром громадянської оборони та безпеки життєдіяльності Закарпатської обл. по темі: «Дії при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій». 4. Свобода Асоціацій та право Колективних переговорів. На підприємстві забезпечується право працівників на об'єднання, які представляють їх інтереси .Работнікі є членами профспілкової організації, членство в якій на добровільній основі. У профспілковому комітеті представлені всі категорії працівників. Проводяться регулярно засідання профкому з інформуванням працівників про прийняті рішення. Колективний договір діє на 2015-2020 роки. Перевірка виконання колдоговору запланована на 1 квартал 2019 року. Профспілкова організація входить до складу профспілки працівників легкої промисловості України. Працівникам згідно колдоговору надаються всі пільги та гарантії. 5.Дискрімінація Політика підприємства по відношенню до працівників підприємства або іншим громадянам не допускає порушення прав людини і будь-яких застосувань дискримінації. Створені рівні умови праці для всіх працівників, можливість підвищення кваліфікації, пошук проф.освіти, перекваліфікація, отримання практичного досвіду роботи, застосування рівних умов. Створена можливість анонімного інформування керівництва (ящик пропозицій). Відповіді на пропозиції і зауваження даються в обов'язковому порядку. 6.Дісціплінарная практика Підприємство працює згідно трудового законодавства України та інших правових і нормативних актів. Розроблено положення про оплату праці для всіх працівників, положення із зазначенням всіх критеріїв для преміювання.Застосування штрафів не передбачено і не застосовується. 7. Робочий час Підприємство дотримується всіх існуючих норм щодо робочого часу, вихідних і святкових днів, основних і додаткових відпусток. Підприємство працює в одну зміну , 40 годинний робочий тиждень. Затверджено режим роботи фабрики. Ведеться облік відпрацьованих понаднормових годин по кожному працівнику. Для контролю за робочим часом, впроваджений «листок обліку виробітку і робочого часу». Залучення працівників у вихідні та святкові дні проводиться добровільно згідно наказів за погодженням з профспілковим комітетом. 8. Зароботняа плата Заробітна плата на підприємстві регулюється КЗП України, нормативними і правовими актами, розробленими внутрішніми положеннями і наказами. Діють відрядно-- преміальна система, почасово- преміальна система на підставі положень, штатного розкладу, які регулярно переглядаються і затверджуються наглядовою радою. Кожен працівник щомісяця отримує розрахунковий листок із зазначенням всіх нарахувань і утримань. Понаднормова робота оплачується в подвійному розмірі відповідно до існуючого законодавства. Проводиться аналіз середньої зарплати за категоріями працівників. Додаткова оплата проводиться згідно колдоговору, положень і наказів. Всі працівники мають можливість ознайомитися з системою оплати праці на підприємстві та її змінами в відділі персоналу, профспілковому комітеті, на загальнодоступних стендах. Підприємство має на меті забезпечення рівня заробітної плати працівників, який відповідає галузевим стандартам і іншим нормам і є достатнім для задоволення основних потреб персоналу. 9. Система управління Стандарт SA 8000: 2014 року, Політики підприємства доведені до відома всіх працівників, організацій і знаходяться на видних місцях в підрозділах, доступні всьому персоналу, а так само всім зацікавленим. На підприємстві створена група соціальної ефективності (команда SPT), яка бере участь у внутрішніх аудитах, проводить моніторинг щодо застосування вимог Стандарту SA 8000. Вибори представників команди SPT є незалежними і вільно проводяться працівниками для працівників; участь працівників в цьому процесі є добровільною. Команда SPT провела оцінку ризиків соціальної відповідальності і визначила їх пріоритетність. Члени SPT мають повноваження від вищого керівництва для виконання своїх обов'язків. Кожен працівник фабрики має можливість звернутися за офіційними або конфіденційним каналам до керівництва будь-якого рівня для повідомлення про порушення вимог соціального стандарту або подачі будь - яких пропозицій, запитів, скарг. Процедура подачі скарг доступна всім працівникам .. Процедура описує кроки, які здійснюють керівники і менеджери для захисту персоналу, який подає скарги. Зацікавленими сторонами підприємства є - персонал, профспілка, контрагенти, державні і недержавні органи, акціонери . Взаємодія з зацікавленими сторонами позначено в процедурі І 23 «Взаємовідносини із зацікавленими сторонами і порядок розгляду скарг». Контрагенти з якими працює фабрика повідомлені про основні принципи роботи по стандарту SA 8000, від них отримано лист про підтримку принципів даного стандарту. Основний покупець продукції і постачальник сировини (компанія Утенос трікотажас Литва) надав розширену анкету щодо дотримання стандарту SA 8000. На фабриці спільно з Мукачівським центром зайнятості проведено проф.екскурсія учнів Мукачівського ПТУ, які навчаються професії швачки. Всі працівники підприємства пройшли навчання за основними напрямами стандарту соціальної відповідальності. Ефективність тренувань періодично вимірюється за допомогою тестів, опитувань Розроблено і впроваджено в дію процедура по виконанню коригуючих і запобіжних заходів І 19 «Удосконалення».За весь період впровадження стандарту, керівництвом і командою SPT не було отримано повідомлень про невідповідність стандарту SA 8000 від працівників та інших зацікавлених сторін.

Розробка:
Розробка ТСГ