Доступна інформація ПАТ „МТФ „Мрія”

політика в сфері охорони праці та охорони навколишнього середовища

ПАТ «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія», підприємство з литовськими інвестиціями, одне з провідних підприємств області зі швейного виробництва. За свою більш ніж 40 річну історію підприємство накопичило багатий досвід, створило свої традиції, зарекомендувало себе надійним і добросовісним партнером. Націленість ПАТ «МТФ «Мрія» на постійне підвищення якості продукції, впровадження передових технологій, підвищення ефективності виробництва і вдосконалення корпоративної культури дозволяє підприємству гідно конкурувати з провідними виробниками в даній галузі. Політика ПАТ "МТФ "Мрія"- це здійснення діяльності всіх підрозділів підприємства, спрямоване на забезпечення захисту людей, активів, основних засобів та охорону навколишнього середовища. Дотримання даної політики досягається завдяки Системі управління промисловою безпекою, охороною праці і охороною навколишнього середовища, яка передбачає: - Збереження життя і здоров'я працівників підприємства в процесі трудової діяльності включаючи правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні заходи. - Забезпечення рівня промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів підприємства, мінімізація ризику виникнення промислових аварій на цих об'єктах, орієнтація на максимально безпечні технології, виробничі процеси, обладнання. - Очевидна прихильність керівництва цим принципам, забезпечення контролюючих та захисних заходів, заснованих на достовірній оцінці ризиків і небезпек в галузі охорони праці, промислової безпеки та ризиків впливу на екологію. - Інтеграція питань охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища в усі аспекти діяльності підприємства. - Організація і проведення навчання персоналу для забезпечення захисту навколишнього середовища і досягнення безпеки праці та охорони здоров'я наших співробітників. - Відповідальність лінійного керівництва за рішення проблем в галузі охорони праці, здоров'я і навколишнього середовища і особистий внесок всіх працівників щодо безпечного виконання робіт. - Організація виробничого контролю за дотриманням норм і правил промислової безпеки, на кожному робочому місці. - Відповідність чинному законодавству, нормативним вимогам і галузевим стандартам. - Забезпечення інформованості персоналу підприємства про стан промислової безпеки, умов і охорони праці; знання рівнів оповіщення про екстрену ситуацію, планів реагування і процедур управління в кризових ситуаціях. 2018 г.При визначенні стратегії розвитку і в повсякденній діяльності підприємство ПАТ «МТФ «Мрія» вважає, що однією з основних умов успішної діяльності організації є соціальне забезпечення працівників, розвиток їх особистості, збереження здоров'я. В якості мотиваційного ресурсу управління соціально орієнтована політика підприємства і пов'язані з нею соціальні послуги повинні сприяти тому, щоб працівник задовольняв свої потреби, інтереси і ціннісні орієнтації. Можна виділити наступні основні цілі соціальної політики: • ототожнення працівника зі своїм підприємством; • зростання продуктивності праці і бажання працівників трудитися; • соціальна захищеність працівників; • поліпшення моральної атмосфери на підприємстві, формування сприятливого соціально-психологічного клімату; • зростання іміджу підприємства в очах працівників і суспільства. ПАТ «МТФ «Мрія» прагне здійснювати свою виробничу діяльність в суворій відповідності з вимогами не тільки законодавства України в сфері праці, а також відповідно до вимог міжнародних стандартів: - Всесвітньої декларації про права людини, Конвенції ООН про права дитини; - Загальної декларації прав людини; - Конвенції про примусову або обов'язкову працю; - Конвенції про свободу асоціації та захист права на організації. Для реалізації основних цілей ПАТ «МТФ «Мрія», проводячи політику соціальної відповідальності, зобов'язалося: ? Забезпечити право всіх працівників на створення і вступ в будь-якій організації за своїм вибором без отримання попереднього дозволу і встановлює ряд гарантій свободи їх діяльності без втручання менеджменту. ? Заборонити використання будь-якої форми примусової праці, як засіб політичного придушення, виховання, покарання за вираження політичних і ідеологічних поглядів, покарання за участь у страйках чи дискримінації ? Заборонити використання дитячої праці. Мінімальний вік для прийому на роботу не повинен бути нижче віку, встановленого законодавством України. ? Забезпечити робочу обстановку на підприємстві вільну від тиску на співробітників в усній, невербальної і фізичній формі. ? Вживати заходів для забезпечення здоров'я і безпеки працівників. ? Забезпечити справедливу, прозору оплату праці на рівні , який відповідає галузевим стандартам та є достатнім для задоволення основних потреб персоналу. ? Забезпечити вільний доступ працівників до інформації, що стосується їх безпосередньо. ? Забезпечити проведення політики, спрямованої на усунення дискримінації при наймі, професійній підготовці, зростанні на принципах рівності можливостей, незалежно від раси, кольору шкіри, віку, статі, віри, політичних поглядів, сексуальної орієнтації, сімейного стану, національного або соціального походження. ? Забезпечити створення робочої обстановки, яка сприяє професійному зростанню та розвитку працівників. ? Враховувати думку кожного працівника з метою самовдосконалення в напрямі соціального розвитку. Забезпечення проведення соціальної політики на підприємстві досягається за рахунок надання послуг соціального характеру в матеріальній і нематеріальній формах. У матеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок: - оплачуваного звільнення від роботи (при вступі в шлюб, смерті батьків і т.п.); - додаткових відпускних; - компенсації вартості проїзду до місця роботи; - оплати і надання навчальних відпусток особам, що поєднують роботу з навчанням у відповідності з трудовим законодавством; - виплачуються лікарняні; - скорочений робочий час в передсвяткові дні; - надання для відповідальних осіб в користування службового автомобіля і забезпечення мобільним зв'язком. В нематеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок: - дотації на харчування в їдальні підприємства; - оплата навчання працівників на різних курсах. Політика соціальної відповідальності інтегрована на всіх рівнях і є обов'язком управління при активній підтримці співробітників. ______________________________________________________________________________________ Т Ця версія відміняє та заміняє всі попередні версії. 2018 рік

Генеральний директор      Мета ПАТ „Мукачівська трикотажна фабрика „Мрія” – виготовлення трикотажних виробів якісно та швидко, за низьку конкурентну ціну.

     Для покупців України ПАТ „ МТФ „ Мрія” пропонує трикотажні вироби для жінок, чоловіків та дітей. Для нас головні принципи: постійне вдосконалення, хазяйновитість, єдність, стрімкість, відповідальність покупцям, суспільству та навколишньому середовищу.

     „ Якщо не йдеш вперед – ідеш назад!”
Генеральний директор

Генеральний директор ПАТ „МТФ „Мрія”

89600, Україна, м.Мукачево
вул.Томаша Масарика, 13
тел.: +38-(03131) 2-33-02
факс: +38-(03131) 5-4699
e-mail:
карта
Розробка:
Розробка ТСГ