Доступна інформація ПАТ „МТФ „Мрія”При визначенні стратегії розвитку і в повсякденній діяльності підприємство ПАТ «МТФ «Мрія» вважає, що однією з основних умов успішної діяльності організації є соціальне забезпечення працівників, розвиток їх особистості, збереження здоров'я. В якості мотиваційного ресурсу управління соціально орієнтована політика підприємства і пов'язані з нею соціальні послуги повинні сприяти тому, щоб працівник задовольняв свої потреби, інтереси і ціннісні орієнтації. Можна виділити наступні основні цілі соціальної політики: • ототожнення працівника зі своїм підприємством; • зростання продуктивності праці і бажання працівників трудитися; • соціальна захищеність працівників; • поліпшення моральної атмосфери на підприємстві, формування сприятливого соціально-психологічного клімату; • зростання іміджу підприємства в очах працівників і суспільства. ПАТ «МТФ «Мрія» прагне здійснювати свою виробничу діяльність в суворій відповідності з вимогами не тільки законодавства України в сфері праці, а також відповідно до вимог міжнародних стандартів: - Всесвітньої декларації про права людини, Конвенції ООН про права дитини; - Загальної декларації прав людини; - Конвенції про примусову або обов'язкову працю; - Конвенції про свободу асоціації та захист права на організації. Для реалізації основних цілей ПАТ «МТФ «Мрія», проводячи політику соціальної відповідальності, зобов'язалося: ? Забезпечити право всіх працівників на створення і вступ в будь-якій організації за своїм вибором без отримання попереднього дозволу і встановлює ряд гарантій свободи їх діяльності без втручання менеджменту. ? Заборонити використання будь-якої форми примусової праці, як засіб політичного придушення, виховання, покарання за вираження політичних і ідеологічних поглядів, покарання за участь у страйках чи дискримінації ? Заборонити використання дитячої праці. Мінімальний вік для прийому на роботу не повинен бути нижче віку, встановленого законодавством України. ? Забезпечити робочу обстановку на підприємстві вільну від тиску на співробітників в усній, невербальної і фізичній формі. ? Вживати заходів для забезпечення здоров'я і безпеки працівників. ? Забезпечити справедливу, прозору оплату праці на рівні , який відповідає галузевим стандартам та є достатнім для задоволення основних потреб персоналу. ? Забезпечити вільний доступ працівників до інформації, що стосується їх безпосередньо. ? Забезпечити проведення політики, спрямованої на усунення дискримінації при наймі, професійній підготовці, зростанні на принципах рівності можливостей, незалежно від раси, кольору шкіри, віку, статі, віри, політичних поглядів, сексуальної орієнтації, сімейного стану, національного або соціального походження. ? Забезпечити створення робочої обстановки, яка сприяє професійному зростанню та розвитку працівників. ? Враховувати думку кожного працівника з метою самовдосконалення в напрямі соціального розвитку. Забезпечення проведення соціальної політики на підприємстві досягається за рахунок надання послуг соціального характеру в матеріальній і нематеріальній формах. У матеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок: - оплачуваного звільнення від роботи (при вступі в шлюб, смерті батьків і т.п.); - додаткових відпускних; - компенсації вартості проїзду до місця роботи; - оплати і надання навчальних відпусток особам, що поєднують роботу з навчанням у відповідності з трудовим законодавством; - виплачуються лікарняні; - скорочений робочий час в передсвяткові дні; - надання для відповідальних осіб в користування службового автомобіля і забезпечення мобільним зв'язком. В нематеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок: - дотації на харчування в їдальні підприємства; - оплата навчання працівників на різних курсах. Політика соціальної відповідальності інтегрована на всіх рівнях і є обов'язком управління при активній підтримці співробітників. ______________________________________________________________________________________ Т Ця версія відміняє та заміняє всі попередні версії. 2018 рікПри визначенні стратегії розвитку і в повсякденній діяльності підприємство ПАТ «МТФ «Мрія» вважає, що однією з основних умов успішної діяльності організації є соціальне забезпечення працівників, розвиток їх особистості, збереження здоров'я. В якості мотиваційного ресурсу управління соціально орієнтована політика підприємства і пов'язані з нею соціальні послуги повинні сприяти тому, щоб працівник задовольняв свої потреби, інтереси і ціннісні орієнтації. Можна виділити наступні основні цілі соціальної політики: • ототожнення працівника зі своїм підприємством; • зростання продуктивності праці і бажання працівників трудитися; • соціальна захищеність працівників; • поліпшення моральної атмосфери на підприємстві, формування сприятливого соціально-психологічного клімату; • зростання іміджу підприємства в очах працівників і суспільства. ПАТ «МТФ «Мрія» прагне здійснювати свою виробничу діяльність в суворій відповідності з вимогами не тільки законодавства України в сфері праці, а також відповідно до вимог міжнародних стандартів: - Всесвітньої декларації про права людини, Конвенції ООН про права дитини; - Загальної декларації прав людини; - Конвенції про примусову або обов'язкову працю; - Конвенції про свободу асоціації та захист права на організації. Для реалізації основних цілей ПАТ «МТФ «Мрія», проводячи політику соціальної відповідальності, зобов'язалося: ? Забезпечити право всіх працівників на створення і вступ в будь-якій організації за своїм вибором без отримання попереднього дозволу і встановлює ряд гарантій свободи їх діяльності без втручання менеджменту. ? Заборонити використання будь-якої форми примусової праці, як засіб політичного придушення, виховання, покарання за вираження політичних і ідеологічних поглядів, покарання за участь у страйках чи дискримінації ? Заборонити використання дитячої праці. Мінімальний вік для прийому на роботу не повинен бути нижче віку, встановленого законодавством України. ? Забезпечити робочу обстановку на підприємстві вільну від тиску на співробітників в усній, невербальної і фізичній формі. ? Вживати заходів для забезпечення здоров'я і безпеки працівників. ? Забезпечити справедливу, прозору оплату праці на рівні , який відповідає галузевим стандартам та є достатнім для задоволення основних потреб персоналу. ? Забезпечити вільний доступ працівників до інформації, що стосується їх безпосередньо. ? Забезпечити проведення політики, спрямованої на усунення дискримінації при наймі, професійній підготовці, зростанні на принципах рівності можливостей, незалежно від раси, кольору шкіри, віку, статі, віри, політичних поглядів, сексуальної орієнтації, сімейного стану, національного або соціального походження. ? Забезпечити створення робочої обстановки, яка сприяє професійному зростанню та розвитку працівників. ? Враховувати думку кожного працівника з метою самовдосконалення в напрямі соціального розвитку. Забезпечення проведення соціальної політики на підприємстві досягається за рахунок надання послуг соціального характеру в матеріальній і нематеріальній формах. У матеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок: - оплачуваного звільнення від роботи (при вступі в шлюб, смерті батьків і т.п.); - додаткових відпускних; - компенсації вартості проїзду до місця роботи; - оплати і надання навчальних відпусток особам, що поєднують роботу з навчанням у відповідності з трудовим законодавством; - виплачуються лікарняні; - скорочений робочий час в передсвяткові дні; - надання для відповідальних осіб в користування службового автомобіля і забезпечення мобільним зв'язком. В нематеріальній формі забезпечення проведення соціальної політики досягається за рахунок: - дотації на харчування в їдальні підприємства; - оплата навчання працівників на різних курсах. Політика соціальної відповідальності інтегрована на всіх рівнях і є обов'язком управління при активній підтримці співробітників. ______________________________________________________________________________________ Т Ця версія відміняє та заміняє всі попередні версії. 2018 рік

Директор     

    Метою дiяльностi Товариства є: - реалiзацiя економiчних, соцiальних, професiйних i творчих iнтересiв акцiонерiв i працiвникiв , отримання прибутку вiд дiяльностi по задоволенню суспiльних потреб;збереження i розширення основного профiлю роботи пiдприємства; збереження кадрового складу, що сформувався протягом всього термiну дiяльностi пiдприємства;диверсифiкацiя дiяльностi пiдприємства з урахуванням вимог ринку; забезпечення фiнансування обсягiв робiт, достатнiх для подальшого розвитку пiдприємства. ПрАТ „ МТФ „ Мрія” пропонує трикотажні вироби для жінок, чоловіків та дітей. Для нас головні принципи: постійне вдосконалення, хазяйновитість, єдність, стрімкість, відповідальність покупцям, суспільству та навколишньому середовищу.

 
Директор

Генеральний директор ПАТ „МТФ „Мрія”

89600, Україна, м.Мукачево
вул.Томаша Масарика, 13
тел.: +38-(03131) 2-33-02
факс: +38-(03131) 5-4699
e-mail:
карта
Розробка:
Розробка ТСГ